Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Provozní řád Internetu
 
Připojení je realizováno prostřednictvím Projektu internetizace knihoven. Místní lidová knihovna
v Bělčicích umožní veřejnosti přístup na Internet za těchto podmínek :
 
1. Zájemce nemusí být registrovaným uživatelem obecní knihovny.
2. Zájemce starší 15-ti let předloží platný občanský průkaz, pokud není v místě znám.
3.Děti do 15-ti let musí předložit písemný souhlas rodičů, kteří tím přebírají odpovědnost za případnou škodu či mravní újmu, ke které mohou děti využíváním této služby přijít.
4. Obvyklá doba využití služby je 30 minut. Tuto dobu je možné prodloužit o dalších 30 minut, pokud není jiný zájemce.
5. Dobu pobytu na Internetu je možné předem rezervovat.
6. U jedné stanice mohou pobývat maximálně 2 osoby.
7. Uživatelé mohou :
vyhledávat informace pomocí protokolu http - stránky www
stahovat vyhledané informace na originální disketu pro jednorázové použití zakoupenou v knihovně
používat elektronickou poštu prostřednictvím veřejně přístupných služeb
( např. post.cz, seznam.cz, centrum.cz apod.)
komunikovat on-line prostřednictvím chatu
cokoli vytisknout
8. Uživatelé nesmí :
zapínat, vypínat ci resetovat počítač
provádět změny v konfiguraci programu
při stahování informací používat vlastní donesenou disketu
instalovat a spouštet vlastní programy
vyhledávat, prohlížet a stahovat z Internetu stránky obsahující pornografii, propagující rasismus, nábožensky a národnostně urážející a podněcující k násilí a užívání drog
takové informace vytvářet a šířit
provozovat e-mail knihovny a počítačové hry
9. Uživatelé jsou povinni :
dbát pokynů pracovníka knihovny
při jakékoli nejasnosti si vyžádat odbornou pomoc
neodstraňovat vzniklé závady
dodržovat ustanovení provozního řádu
po přenosu dat na diskety smazat jím nahrané soubory z disku
odejít od počítače až po zavření všech programů a oken
10. Přístup na Internet je neplacenou službou.
11. V případe porušení provozního řádu může být uživatel vykázán z knihovny.
Stanovený poplatek za užití Internetu je však povinen uhradit.
12.Knihovna uchovává data spojená s provozem internetu za účelem ochrany knihovního fondu a pro adresné poskytování svých služeb a to na základě registrace Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb. Data jsou zpracována v interním systému a jsou chráněna proti přístupu
cizích osob(viz .Směrnice o nakládání s osobními údaji).
 
13. Tento provozní řád je platný od .1. 12. 2002
 
 
V Bělčicích dne 25.11. 2002 Josef Zeman
starosta Obce Bělčice